Камелия Махакян от ОИЦ-Русе представя промените в програмен период 2021 – 2027

162

Интервю: Галя Савова