Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев

956

Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев
Репортаж: Лилия Рачева