Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев

390

Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев
Репортаж: Лилия Рачева