Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев

1979

Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев
Репортаж: Лилия Рачева