Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев

751

Камелия Монева, представи каталог с творби на Пламен Монев
Репортаж: Лилия Рачева