Капански ансамбъл представи в Русе спектакъла „Дор три сита копринени“

207

Интервю: Теодора Копчева