Капански ансамбъл представи в Русе спектакъла „Дор три сита копринени“

123

Интервю: Теодора Копчева