Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

181

Интервю по телефона: Лилия Рачева