Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

341

Интервю по телефона: Лилия Рачева