Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

458

Интервю по телефона: Лилия Рачева