Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

1288

Интервю по телефона: Лилия Рачева