Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

1932

Интервю по телефона: Лилия Рачева