Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

56

Интервю по телефона: Лилия Рачева