Капитан Иван Жеков за зимната обстановка по река Дунав

656

Интервю по телефона: Лилия Рачева