Картина на трудовия пазар в Русе

288

Репортаж: Теодора Копчева