Катя Петрова, директор на Дирекция „Социални дейности“: Центровете за социални услуги работят

509

Репортаж: Лилия Рачева