Клубни форми в ДГ „Ралица“ приобщават деца и родители от уязвими групи

263

Репортаж: Лилия Рачева