Клубни форми в ДГ „Ралица“ приобщават деца и родители от уязвими групи

143

Репортаж: Лилия Рачева