Клуб „Дебати” в ОМД – Русе набира нови членове

346

Клубът по дебати към Младежкия дом в Русе е една от възможностите младите хора да развият своите умения в начините на комуникация – да защитават своите тези, да се научат да изслушват мнението и доводите на отсрещната страна. С началото на учебната година стартира и набирането на нови членове към клуб Дебати. Мая и Мартин са членове на клуба, а Людмила Любенова е координатора от Младежкия дом, който отговаря за организацията на работа. За възможностите, предизвикателствата и ползите от умението да дебатираш-ще чуем в следващите минути от разговора на Галя Савова с тях.