Кметът Пенчо Милков предлага учредяването на комисия за въздуха в Русе

294

Репортаж: Галя Савова