Кметът Пенчо Милков с отчет за свършеното в ресор „Строителство и устройство на територията“

110