Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

445

Репортаж: Лилия Рачева