Коледа в НЧ „Анжела Чакърян“ – Русе

375

Репортаж: Лилия Рачева