Коледен концерт на Българска асоциация на пенсионерите – Русе

1803

Предстоящ Коледен концерт на Българска асоциация на пенсионерите – Русе

Интервю на Галя Савова с Петинка Митева, председател на Асоциацията в Русе.