ЛК „Сексагинта Приста“ с акция за превенция на Диабет Тип 2

181

Репортаж: Лилия Рачева