Мариела Личева,зам.-председател на ДА „Закрила на детето”, за интеграцията на ромите в Русенска област

983

Репортаж: Лилия Рачева