Мариела Личева,зам.-председател на ДА „Закрила на детето”, за интеграцията на ромите в Русенска област

1106

Репортаж: Лилия Рачева