Масово отпадат събития от културния календар на Община Русе

597

Репортаж: Галя Савова