Мирослава Маркова, председател на РИК, за подготовката на изборния ден

221

Интервю: Галя Савова