Мирослава Маркова, председател на РИК, за подготовката на изборния ден

338

Интервю: Галя Савова