Младежи стават радиоводещи по проект на Сдружение „Импулс“ и Общински младежки дом

363

Интервю:Галя Савова