Младежкият дом продължава дейността по „Оставаме свързани“

299

Интервю по телефона: Галя Савова