Младежкият дом продължава дейността по „Оставаме свързани“

327

Интервю по телефона: Галя Савова