Младежки парламент с нови доброволчески инициативи през декември

287

Интервю на Галя Савова с Джоана Хабиб и Даниела Карагьозова.