Набиране на съдебни заседатели за Районен съд – Русе

331

Репортаж: Теодора Копчева