Награди и демонстрации за Деня на Червения кръст

190

Репортаж: Теодора Копчева