Награди и демонстрации за Деня на Червения кръст

274

Репортаж: Теодора Копчева