Над 40 институции докладваха подготовката си за зимния сезон

166

Репортаж: Теодора Копчева