Над 40 институции докладваха подготовката си за зимния сезон

287

Репортаж: Теодора Копчева