Над 500 проверки за 1 година е извършила Здравната каса

146

Отвъд сухите цифри се откроява фактът, че жалбите през 2020 година са 40 като част от тях нямат отношение към дейността на Здравната каса, препратени са към други институции и на практика броят на жалбите за 12 месеца е едва 18, което пък говори за добра стиковка между касата и всички работещи в медицинската сфера.

Материал: Теодора Копчева