Намалява престъпността в русенска област

421

Увеличава се разкриваемостта на криминалните деяния.

Репортаж: Галя Савова