Национален рибен фестивал в град Русе

416

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 07.10.2020 г.

Текст: Галя Савова