Националният форум „Арнаудови срещи 2021” събира млади изследователи

310

Татяна Савова и д-р Капка Иванова за мисията на форума и защо се провежда в РБ „Любен Каравелов”. Повече ще чуете в предаването на радио „Русе”.

Интервю: Лилия Рачева

ЧАСТ 1
ЧАСТ 2