Национално преброяване 2021

420

Трети ден след старта на Национално преброяване 2021. Първият етап е електронно самопреброяване. Каква е активността на русенци и кои са най-често поставяните въпроси при попълване на електронните анкетни карти- Галя Савова разговаря с Диана Самхарадзе- директор на Териториално статистическо бюро-Север

Интервю: Галя Савова