На 16 септември Общински младежки дом открива учебната година за своите дейности

407

Интервю: Галя Савова