Неопитни или много опитни работници най-често жертви на трудови злополуки

351

Репортаж: Теодора Копчева