Николай Братованов, председател на ОИК – Русе за организацията на предстоящите местни избори

581

Интервю: Галя Савова