Николай Кутинчев за спортния риболов и предстоящото състезание в Пловдив

1076

Интервю: Лилия Рачева