Николай Урумов за избора да играе на сцената на ДТ „Сава Огнянов“

327

Интервю: Лилия Рачева

ЧАСТ 1

ЧАСТ 2