Нова социална услуга стартира на територията на Община Русе

270

От тази година Община Русе предлага нова социална услуга – “Асистентска подкрепа“.  Целта й е да обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда.

Новото начинание ще допълва останалите социални услуги, предоставяни от общината в подкрепа на нуждаещите се русенци.

Интервю на Галя Савова с Катя Петрова, Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“-Община Русе