Нова станция за въздуха, ремонти и културни събития в седмичния отчет на кмета

176

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 02.08.2021 г.