Новините на Радио Русе от 01.08.2019 г.

304

Новините на Радио Русе от 01.08.2019 г., представени от Галя Савова