Новините на Радио Русе от 01.10.2019 г.

322

Новините на Радио Русе от 01.10.2019 г., представени от Лилия Рачева