Новините на Радио Русе от 01.11.2019 г.

259

Новините на Радио Русе от 01.11.2019 г., представени от Теодора Копчева