Новините на Радио Русе от 01.12.2017 г.

749

Новините на Радио Русе от 01.12.2017 г., представени от Лилия Рачева