Новините на Радио Русе от 02.08.2019 г.

303

Новините на Радио Русе от 02.08.2019 г., представени от Галя Савова