Новините на Радио Русе от 02.10.2019 г.

244

Новините на Радио Русе от 02.10.2019 г., представени от Лилия Рачева