Новините на Радио Русе от 02.11.2018 г.

197

Новините на Радио Русе от 02.11.2018 г., представени от Лилия Рачева