Новините на Радио Русе от 02.12.2019 г.

421

Новините на Радио Русе от 02.12.2019 г., представени от Теодора Копчева