Новините на Радио Русе от 03.02.2020 г.

327

Новините на Радио Русе от 03.02.2020 г., представени от Теодора Копчева