Новините на Радио Русе от 03.07.2018 г.

1477

Новините на Радио Русе от 03.07.2018 г., представени от Теодора Копчева