Новините на Радио Русе от 03.07.2020 г.

234

Новините на Радио Русе от 03.07.2020 г., представени от Теодора Копчева