Новините на Радио Русе от 03.08.2021 г.

230

Новините на Радио Русе от 03.08.2021 г., представени от Теодора Копчева