Новините на Радио Русе от 03.09.2019 г.

178

Новините на Радио Русе от 03.09.2019 г., представени от Лилия Рачева