Новините на Радио Русе от 03.10.2019 г.

229

Новините на Радио Русе от 03.10.2019 г., представени от Лилия Рачева