Новините на Радио Русе от 03.12.2018 г.

251

Новините на Радио Русе от 03.12.2018 г., представени от Теодора Копчева