Новините на Радио Русе от 04.02.2020 г.

289

Новините на Радио Русе от 04.02.2020 г., представени от Теодора Копчева